kea2-12.jpg

Aztertutako parametroak

Etiketatua

1.-  Uzta-data eta kontsumo-data

Etiketatuan bi datu begiratu dira: Uzta-urtea eta kontsumo-data. 

Parametroak

Ondorengo parametrook analizatu dira:

Ezaugarri fisikoak

2.- Hezetasuna

3.- Kolorea

4.- Eroankortasun elektrikoa

Ezaugarri kimikoak

5.- Antibiotikoak

6.- Azidotasuna eta pH

7.- Hidroximetil furfurala (HMF)

8.- Entzimak

9.- Antioxidatzaileak

Ezaugarri biologikoak

10.- Polen-analisia

11.- Lore-bakartasuna

12.- Kalitate-galbahe orokorra

13.- Dasta-proba

 

PrintEmail