eztia_basoa-5.jpg

Hemostasia

Deskribatu da propoliak baduela eragina hemostasian, alegia, odoljario edo hemorragiak moztean. Flabononak dira nonbait horren eragile.

PrintEmail